Bågbytesystem

Bågbytessystem används om man vill undvika putsskador på fasaden eller man önskar bättre värmeisolering samt om den ursprungliga träbågen är i dåligt skick, exempelvis p.g.a. rötskador och kraftiga torrsprickor. Antingen byts enbart den yttre bågen eller så byts hela bågpaketet. Vi erbjuder bågar med speciella glasegenskaper som värmeisolering, insynsskydd, förbättrat brandmotstånd och solskydd. Materialet är underhållsfritt men behöver rengöras någon gång per år.

Byte av träytterbåge till aluminiumbåge

Befintlig träytterbåge ersätts med en strängpressad aluminiumbåge. Den nya aluminiumbågen kan förses med det glas ni önskar. Bäst totalekonomi får du om dessa förses med energisparglas som ger både ökad energibesparing och bättre inomhuskomfort. Med denna lösning blir U-värdet 1,8 på glaspaketet. Befintliga persienner bibehålls. För ökad ljudreduktion använder vi speciellt utformade bågar i kombination med isolerglas eller ljudlamellglas. Aluminiumbågen monteras till den befintliga innerbågen med rostfria gångjärn och nya koppelbeslag.

Byte av både ytter- och innerbåge

Fönster & Fasadgruppen är återförsäljare för Snidex Renova där man byter både inner- och ytterbåge till nya i trä/aluminium samt klär karmens utsida med aluminiumprofiler som ger hög energibesparing och nyfönsterkänsla. Med så kallad 2+1-lösning får du ett U-värde på 1,0 på glaspaketet. Bågarna kan levereras med nya persienner. Du kan även välja en så kallad kompaktbåge, som består av endast en fönsterbåge med träinnersida och aluminiumutsida som är försedd med isolerruta, vilket ger endast två sidor att putsa. U-värdet uppgår då till 1,2 på glaspaketet.

Nya tätningslister och dammtätningslister mellan bågarna ingår. Beklädnadsprofiler i aluminium monteras på karmar, poster och fönsterbleck med distanser mot det befintliga fönstrets träkonstruktion. Detta skapar en ventilerande luftspalt som förhindrar fukt- och vatteninträngning mellan profil och trä. All infästning sker med rostfri skruv som döljs utifrån. Bottenblecket är försett med dubbel drivvattenavvisning samt gavlar vid sidostycken och poster. Eventuella rötskadade karmdelar byts ut innan karmen kläs in. Design och utvändig kulör väljs helt efter kundens önskemål. Arbetet utförs inifrån lägenheten av vana montörer och tar endast ½-1 dag per lägenhet.

Utmärkande för Renova är:

  • Underhållsfri utsida i lackad aluminium med samma utseende som ett vanligt fönster
  • Levereras med kopplade bågar sk 2+1 alternativt enkelbåge med 2- eller 3-glas isolerruta
  • Ljudisolering i standardutförande Rw 38 dB men kan fås upp till 46 dB
  • Montaget går mycket snabbt, det tar ca ½ dag per lägenhet
  • Inga skador i invändiga eller utvändiga putssmygar. Minimal nedskräpning under montaget

Exempel på referenser:

  • AB Stockholmshem: Bagarmossen, (300 lgh)
  • BRF: Brf Tivolit 2, Hägersten (110 lgh), Brf Trollkarlen 2, Hägersten (120 lgh)
  • PEAB: Ombyggnad Vattenfalls huvudkontor i Råcksta till lägenheter (350 lgh)

Se fler referensprojekt här >>