Beklädnadssystem

Beklädnad av karmar, fönsterbågar, fönsterbleck och fasadbröstningar med aluminiumprofiler är ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ när befintliga ytterbågar är intakta och ommålning eller utbyte av fönster inte är aktuellt. Fördelarna gentemot målning är det snabba montaget i kombination med en relativt låg investering samt att framtida underhåll- och renoveringsbehov minimeras. Design och färg väljs helt efter era önskemål och i perfekt harmoni med huset. För lite äldre hus rekommenderas antikprofil. Beklädnadsprofilerna monteras med distanser på det befintliga fönstrets träkonstruktion. Detta skapar en ventilerande luftspalt som förhindrar fukt- och vatteninträngning mellan profil och trä. Karmen kan impregneras med oljefärg som rötskydd och rötskadade karmdelar byts ut innan karmen kläs in. Detta ger dig ett grundligt skydd mot rötangrepp. Anslutningen mot det befintliga ytterglaset tätas genom sk toppförsegling. All infästning sker med distanser och rostfri skruv som i de flesta fallen döljs utifrån och profilerna är enkelt demonterbara vid glasbyte.
Systemet finns för i stort sett alla typer av fönster och fönsterdörrar. Arbetet utförs inifrån lägenheten av vana montörer och tar endast ½-1 dag per lägenhet.

Materialet är underhållsfritt men behöver rengöras någon gång per år.