Ljudisolering av fönster

Att förbättra bullerskyddet i byggnader har blivit ett viktigt konstruktionskrav på grund av den ökade väg-, tåg- och flygtrafiken.
Dessa och andra bullerkällor som restauranger, diskotek och störande grannar kan göra att människor känner obehag, blir irriterade, stressade och kan till och med göra dem sjuka. Glaset i fönstren spelar en aktiv roll i bullerdämpningen. Vanliga tvåglasfönster ger en ljuddämpning på 27-30 dB och treglasfönster 31-33 dB.

Med rätt glaskombinationer, tjockt glas, olika tjocklekar på glasen och laminerat glas förbättras bullerskyddet avsevärt. För ljudisolering används laminerat glas med en speciell folie som dämpar ljudet effektivare än traditionell PVB-folie.

Genom att till exempel byta innerglaset till kombinerade ljud- och energisparglas i dessa fönster kan ljudisoleringen förbättras med upp till 8-11 dB samtidigt som värmeförlusterna genom glaset minskas med ca 35-65% beroende på glasalternativ. En förbättring på 5-6 dB upplevs av örat som en halvering av ljudnivån.

I de fall fönstret har isolerrutor byts dessa mot bättre anpassade ur både ljud- och energisynpunkt. Ljudisolering kan även erhållas genom att byta den yttre träbågen mot en aluminiumytterbåge, en så kallad ljudbåge eller byta hela bågpaketet.

Läs mer om ljudisolerande fönster (pdf).

Gemensamt för åtgärderna är att tätningslisterna ses över och byts vid behov. Självklart kan hela fönstret bytas till ett som är ljudklassat. Luftintag kan ljudisoleras med speciellt framtagna friskluftsventiler.