Renoveringssystem för utvändigt fönsterunderhåll

Renoveringsalternativ i aluminium är ett långsiktigt ekonomiskt alternativ till traditionell ommålning av fönster. Framtida underhållskostnader minimeras eftersom aluminium behåller utseendet år efter år och samtidigt minimeras risken för fuktskador. Lägre energiförbrukning och bättre inomhuskomfort är andra fördelar. Systemet skräddarsys och består av karm- och bågprofiler samt bågbytessystem i aluminium som anpassas efter fönstrets utseende och kundens önskemål. Även ventilationsgaller, fönsterbleck, fasadbröstningar etc kan förses med aluminiumplåt. Produkterna prefabriceras på fabrik för ett snabbt och enkelt montage. Den välventilerade konstruktionen med distanser och dränering mot det underliggande träet medför att detta hålls torrt och förblir starkt. Bågbyte väljs när ytterbågarna är dåliga och/eller vid värmeisoleringskrav, men även som alternativ till fönsterbyte p.g.a. lägre kostnad och att inga putsskador erhålls. Montage utförs året runt och tar ca ½ dag per lägenhet.

Fördelar med underhållssystem i aluminium jämfört med traditionell målning är:

  • Underhållfritt (minskad risk för fuktskador p.g.a. luftning)
  • Värme- och ljudisolering kan kombineras genom val av glas i aluminiumbågen
  • Värmeförlusterna genom glaset minskar med ca 35-65% per år beroende på system
  • Rent och snabbt montage (inget slipdamm, ett besök ca ½-dag per lägenhet)
  • Arbetet är kan utföras året runt och är oberoende av väderlek
  • Ekonomiskt mer fördelaktigt (målning krävs ca 5 ggr under en 40-årsperiod)
  • Underhållssystemet ökar värdet på din fastighet och boende