Fönsterbyten

Fönsterbyte HallonbergenFönster & Fasadgruppen kan erbjuda alla typer av fönster från ledande tillverkare med upp till 10-års isolerrutegaranti och 10-års funktionsgaranti.

 • Traditionella 3-glas helt i trä, kopplade eller enkelbågar
 • Underhållsfria fönster, 3-glas med aluminiumutsida och träinnersida
 • Helaluminiumfönster, 3-glas, kopplade eller enkelbågar
 • Unika 3-glas insticksfönster med smal karm helt i aluminium för att undvika invändiga och utvändiga skador i fasaden och smyg. Snabbt och enkelt montage
 • Kompositfönster (plastfönster), 3-glas
 • Sidohängda, glidhängda och fasta fönster
 • Värmeisoleringsvärde Uv 1,0-1,7

Fönster & Fasadgruppen är återförsäljare för två specialkoncept, Maximal Compact samt Snidex Renova som båda ger effektiv ljud- och värmeisolering i kombination med ett snabbt montage utan skador i smygar. Våra kunder är bostadsrättsföreningar, HSB- och Riksbyggen, privata och kommunala fastighetsbolag.

Maximal Compact

Maximal Compact - HSB Brf City i Täby (900 lägenheter)

Maximal Compact – HSB Brf City i Täby (900 lägenheter)

Maximalfönster i Åshammar har utvecklat ett underhållsfritt aluminiumfönster med samma utseende och egenskaper som ett vanligt fönster.

Utmärkande för Maximal Compact är:

 • Karmen är utformad för insticksmontage med bibehållen glasyta som vid ett fönsterbyte
 • Levereras med kopplade bågar sk 2+1 alternativt enkelbåge med 2- eller 3-glas isolerruta
 • Dreh-kipp beslagning ingår som standard (sidoöppning + tippvädringsfunktion)
 • Ljudisolering i standardutförande Rw 41 dB men kan fås upp till 45 dB med ljudisolerade luftintag
 • Montaget går mycket snabbt, det tar ca ½ dag per lägenhet
 • Inga skador i invändiga eller utvändiga putssmygar och minimal nedskräpning under montaget
 • Underhållsfria fönster med 10-års funktionsgaranti

Exempel på referenser:

 • HSB-föreningar: Brf City, Näsbydal, Täby (900 lgh), Brf Berglandet, Finntorp, (400 lgh)
 • Riksbyggen: Brf Stockholmshus nr 17, Riksbyggen (450 läg)
 • AB Stockholmshem: 6 st separata fastighetsprojekt, (600 lgh)
 • AB Familjebostäder: 4 st separata fastighetsprojekt (300 lgh)

Snidex Renova

Snidex i Burträsk har utvecklat ett koncept där man byter inner- och ytterbåge till nya i trä/aluminium samt klär karmens utsida med aluminiumprofiler lika befintligt utseende.

Utmärkande för Renova är:

 • Underhållsfri utsida i lackad aluminium med samma utseende som ett vanligt fönster
 • Levereras med kopplade bågar, så kallat 2+1, alternativt enkelbåge med 2- eller 3-glas isolerruta
 • Ljudisolering i standardutförande Rw 38 dB men kan fås upp till 46 dB
 • Montaget går mycket snabbt, det tar ca ½ dag per lägenhet
 • Inga skador i invändiga eller utvändiga putssmygar. Minimal nedskräpning under montaget

Exempel på referenser:

 • AB Stockholmshem: Bagarmossen, (300 lgh)
 • BRF: Brf Tivolit 2, Hägersten (110 lgh), Brf Trollkarlen 2, Hägersten (120 lgh)
 • PEAB: Ombyggnad Vattenfalls huvudkontor i Råcksta till lägenheter (350 lgh)

Energieffektiva fönster

Värmeisoleringen anges i U-värde och är ett mått på hur bra fönsterkonstruktionen isolerar. Ju lägre U-värde desto bättre isolering.

Ett 2-glasfönster har ett U-värde på ca 3,0 och en sänkning av U-värdet till ca 1,8 eller 1,0 motsvarar en minskning av energiförlusten genom glaset med ca 35% respektive 65%. För U-värdet 1,0 motsvarar detta en total energibesparing för fastigheten på hela 20%, vilket ger en relativt kort återbetalningstid på hela investeringen.

Dessutom medför energiffektiva fönster att det så kallade kallraset minskar, vilket ofta i sin tur medför att man sänka temperaturen med cirka 2 grader och ändå ha en bibehållen komfort. Detta minskar energiförbrukningen med ytterligare 4-6%. Se även www.energimyndigheten.se

Kondens i energieffektiva fönster

Med låga U-värden ökar risken för kondens på utsidan av det yttersta glaset. Detta fenomen uppträder vid väderomslag på höst och vår. Anledningen är att fönstret ej släpper ut värme som motverkar kondensen. Kondensen försvinner dock snabbt med sol och vind och påverkar ej fönstrets kvalitet. Om du väljer fönster med U-värde 1,2-1,4 är risken liten för kondens.

Vi erbjuder flexibla lösningar baserade på Era behov. Kontakta oss så berättar vi mer.