Normer och värderingar

Fönster & Fasadgruppens värderingar ska vara tydliga och genomsyra företaget beträffande:

  • Kvalitet
  • Ansvar
  • Kommunikation
  • Respekt

Våra medarbetares delaktighet i företagets utveckling ska öka genom att:

  • Leverera en helhetslösning utifrån kundens behov
  • Ser varje fastighet som ett unikt projekt
  • Oberoende vid val av fönsterleverantör
  • Hållbar leverans utifrån Kvalitets- och Miljöperspektiv